Procedures voor logboekregistratie

De webservers van Coravin slaan automatisch het IP-adres van bezoekers op. Het IP-adres is een uniek nummer dat aan elke computer op het internet wordt toegekend. Doorgaans verandert een IP-adres elke keer dat u verbinding maakt met internet (het is een 'dynamisch' adres). Houd er echter rekening mee dat het IP-adres dat wij verzamelen als u een breedbandverbinding heeft afhankelijk van uw persoonlijke situatie informatie kan bevatten die kan worden gezien als identificeerbaar. Dit komt doordat uw IP-adres bij sommige breedbandverbindingen niet verandert (het is 'statisch') en met uw computer in verband kan worden gebracht.

Naast het bewaren van de IP-adressen van gebruikers kan Coravin ook bijhouden welke sites gebruikers hebben bezocht direct voorafgaand aan hun bezoek aan de website van Coravin en welke zoektermen ze hebben gebruikt om deze te vinden. De webserver houdt bij welke pagina's op de website van Coravin zijn bezocht, hoe lang de bezoeker deze pagina's heeft bezocht en welke zoektermen zijn ingevoerd op deze pagina's. Uw zoekopdrachten blijven vertrouwelijk en anoniem. Coravin gebruikt deze informatie uitsluitend voor statistische doeleinden, om te zien welke pagina's gebruikers het nuttigst vinden en om de website te verbeteren.

Servers van Coravin bewaren ook informatie die uw browser verstuurt. Dit is onder andere:

1 Browsertype/-versie
2 Het gebruikte besturingssysteem
3 Schermresolutie
4 Datum en tijdstip van het serververzoek
5 Het verzonden gegevensvolume
6 Toegangsstatus ("bestand verzonden", "bestand niet gevonden", etc.)

Deze gegevens worden gebruikt om statistieken te vormen die ons helpen onze websites verder te verbeteren om aan uw persoonlijke behoeften te beantwoorden. We leiden geen persoonlijke informatie af uit deze gegevens. Afhankelijk van uw privacyinstellingen tijdens uw bezoek aan de website van Coravin kunnen aanvullende persoonlijke gegevens worden verwerkt op grond van uw voorkeuren.


Cookies

Cookies zijn elektronische bestandjes die door websites op uw computer worden geplaatst om uw persoonlijke bewegingen op de betreffende website in de loop der tijd bij te houden. Cookies die door Coravin worden gebruikt zijn sessiegebaseerd en worden daarom aan het eind van de sessie van de gebruiker verwijderd. Cookies worden door de website van Coravin gebruikt om gebruikerssessies bij te houden om het gebruik van deze website over alle webservers van Coravin te spreiden. Ze zijn niet gekoppeld aan een specifieke identiteit; de cookies slaan geen identificeerbare persoonlijke informatie over u op.

Als u niet wilt dat er een cookie op uw computer wordt geplaatst naar aanleiding van uw gebruik van een website van Coravin, dan kunt u cookies helemaal uitschakelen door uw voorkeuren in uw webbrowser aan te passen. Houd er rekening mee dat sommige aspecten van de websites van Coravin mogelijk niet voor u beschikbaar zijn als u dat doet. Als u ervoor kiest cookies op uw harde schijf te accepteren, maar bericht wilt ontvangen als deze worden geplaatst, kunt u een waarschuwing inschakelen door waarschuwingen voor cookies in te schakelen in de voorkeuren van uw webbrowser. Voor extra privacybescherming kunt u ook de 'do not track'-instellingen (DNT) van uw browser inschakelen. Coravin zal zich daaraan houden.

Afhankelijk van uw cookie-instellingen tijdens uw eerste bezoek van de website maakt Coravin gebruik van permanente cookies. Deze cookies worden bewaard op uw harde schijf en verstrekken informatie over uw sessie op dat moment en wachten op de volgende keer dat u de betreffende website weer gebruikt. Dit levert Coravin nuttige informatie op, waarmee het herhaalde bezoekers kan herkennen, toegang tot en gebruik van de site voor de gebruiker kan vereenvoudigen en het gebruiksgedrag kan volgen, waardoor Coravin de inhoud kan verbeteren. Deze cookies worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en ze worden niet gebruikt om gebruikers te identificeren of hun gebruik op andere sites in de gaten te houden.

Afhankelijk van uw cookie-instellingen tijdens uw eerste bezoek aan de website van Coravin kunnen trackingcookies, cookies van derden en andere technologieën, zoals web beacons, worden gebruikt om extra informatie te verwerken, niet-kernfuncties op de website van Coravin mogelijk te maken en gelinkte functies van derden (zoals een 'deel'-link op sociale media) mogelijk te maken.


Web Beacons

De websites van Coravin kunnen gebruikmaken van 'web beacons', ook wel 'single-pixel GIFs' genoemd, waarmee sites logboekgegevens van websites kunnen verzamelen. Een web beacon is een grafisch element op een webpagina of in een e-mailbericht dat bedoeld is om te volgen welke pagina's worden bekeken of welke berichten worden geopend. Logboekgegevens van websites worden verzameld als u een van onze websites bezoekt. De webserver herkent automatisch informatie zoals de datum en het tijdstip waarop u onze site heeft bezocht, welke pagina's u heeft bezocht, de website waar u vandaan kwam, welke browser u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt en de domeinnaam en het adres van uw internetserviceprovider. We kunnen ook web beacons opnemen in promotionele e-mailberichten om vast te kunnen stellen of de berichten zijn geopend.


Do Not Track (DNT)

Onze webservers respecteren de DNT-instelling in alle webbrowsers die deze op dit moment ondersteunen. Dit betekent dat u zich afmeldt voor onze trackingdiensten en die van derden, inclusief behavioral advertising.


Disclaimer externe links

Sommige van Coravins websites bevatten links naar andere sites die door andere organisaties in de publieke en/of private sector gemaakt zijn en onderhouden worden. Coravin verstrekt deze links uitsluitend ter informatie en voor uw gemak. Als u naar een externe website gaat, verlaat u het domein van Coravin en is Coravins beleid inzake informatiebeheer niet meer van toepassing. Coravin raadt u aan de privacyverklaring van alle externe websites die u bezoekt te lezen voordat u persoonlijke gegevens verstrekt.


Communiceren met ons

Als u ervoor kiest via een e-mailadres, een discussieforum, een blog, een sms of andere elektronische communicatiemethode contact op te nemen met personeel van Coravin, of als u ervoor kiest een online formulier op een website van Coravin in te vullen (bijvoorbeeld een feedbackformulier voor klanten), dan kunnen we u vragen om uw naam, e-mailadres of andere persoonlijke gegevens. U krijgt een bericht te zien waarin staat dat gegevens worden verzameld. Hierin worden de volgende zaken vermeld: de juridische bevoegdheid van Coravin om de gegevens te verzamelen, de hoofddoelen waarvoor de persoonlijke gegevens worden gebruikt en de functie, het zakelijke adres en het zakelijke telefoonnummer van een werknemer van Coravin die vragen over het verzamelen kan beantwoorden.

Deze informatie wordt verzameld zodat personeel op uw vraag kan reageren of om afzonderlijke webdiensten te kunnen beoordelen. Alleen bevoegd personeel heeft toegang tot de verstrekte informatie en de informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze bestemd was.

Ingevulde vragenlijsten worden anoniem naar personeel verzonden. We vragen u alleen een contactmethode (e-mail, telefoonnummer, faxnummer of postadres) te geven als u in de toekomst wilt deelnemen aan onderzoek of als u wilt dat wij u antwoord geven.


Beveiliging

Coravin maakt gebruik van commercieel redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen diefstal, verlies of misbruik. Uw gegevens worden bewaard in een veilige bedrijfsomgeving die niet toegankelijk is zonder autorisatie. Coravin maakt gebruik van risicobeperkende maatregelen op grond van periodieke risicobeoordelingen om te zorgen dat uw persoonlijke gegevens voldoende beschermd worden.

Coravin heeft gepaste fysieke, technische en administratieve procedures ingesteld om de informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging. Coravin kan de veiligheid van informatie op of verzonden via het internet niet garanderen.

• We nemen ook maatregelen om de beveiliging te verbeteren, zoals het analyseren van accountgedrag of frauduleus of anderszins afwijkend gedrag.
• We kunnen het gebruik van websitefuncties beperken in reactie op mogelijke tekenen van misbruik, kunnen ongeschikte inhoud of links naar onrechtmatige inhoud verwijderen en kunnen accounts opschorten of opheffen vanwege het schenden van onze voorwaarden https://www.coravin.com/privacy-legal/.


Persoonlijke gegevens van minderjarigen en kinderen

Verstrek geen persoonlijke gegevens van uzelf aan ons als u jonger dan 18 bent. Als wij ontdekken dat we persoonlijke gegevens van een kind jonger dan 18 hebben verzameld, verwijderen we deze gegevens zo snel mogelijk. Als u denkt dat we mogelijk beschikken over gegevens van een kind jonger dan 18 zonder dat hiervoor toestemming van een ouder of voogd is gegeven, meld dit dan aan ons via de pagina "Contact met ons opnemen".

Coravin verzamelt niet doelbewust gegevens van of over kinderen jonger dan 18. Als wij ontdekken dat we persoonlijke gegevens van een kind jonger dan 18 hebben verzameld, verwijderen we deze gegevens zo snel mogelijk. Als u denkt dat we mogelijk beschikken over gegevens van een kind jonger dan 18, neem dan contact met ons op via privacy@coravin.com


Toepasselijk recht

Op dit privacybeleid is Amerikaans recht van toepassing.

Als u onze diensten gebruikt en buiten de VS woont, worden uw gegevens naar de VS verzonden en worden deze daar verwerkt en bewaard conform de Amerikaanse privacynormen. Door gebruik te maken van onze diensten en ons informatie te vertrekken, stemt u ermee in dat uw gegevens naar de VS worden verzonden en daar worden verwerkt.


Afdoende bescherming

We verzenden uw persoonlijke gegevens uitsluitend binnen landen van de Europese Economische Ruimtetrans (EER) en naar en van landen die afdoende bescherming bieden, zoals bevestigd door de Europese Commissie. Zie voor meer informatie Europese Commissie: "Commission Decisions on the Adequacy of the Protection of Personal Data in Third Countries."


Privacy Shield

Coravin houdt zich aan de trans-Atlantische overdrachtsovereenkomst tussen het Amerikaanse ministerie van handel en de EU. Voor persoonlijke gegevens van werknemers, consumenten, zorgprofessionals, deelnemers aan medisch onderzoeken en onderzoekers, klanten, investeerders en overheidsofficials die Coravin ontvangt van of verwerkt namens een organisatie binnen de EER, verbindt Coravin zich ertoe deze persoonlijke gegevens te verwerken conform de beginselen van het Privacy Shield.

Als onderdeel van onze deelname, beloven we alle geschillen die u met ons heeft in verband met ons beleid en onze procedures te beslechten met behulp van <Dispute Resolution Entity>. Ga om onze certificering te bekijken naar de Privacy Shield-kaderwebsite.


Samenwerking met autoriteiten

Coravin werkt samen met de regelgevende instanties, en in het bijzonder met de autoriteiten gegevensbescherming van de landen waarin Coravin actief is. Dit heeft in het bijzonder betrekking op de kennisgeving van privacyschendingen die wettelijk verplicht zijn. Coravin houdt rekening met de bevindingen van de autoriteiten, op voorwaarde dat deze zijn ontstaan in overeenstemming met wettelijke procedures.


De persoonlijke gegevens die wij gebruiken

Coravin gebruikt de volgende persoonlijke gegevens in lijn met de hieronder genoemde gebruiksdoeleinden:

- Uw naam en contactgegevens
- Communicatiegegevens
- Authenticatiegegevens
- Gegevens over online profiel
- Online activiteit/profielgebruik
- Informatie over de door u gebruikte apparaten
- Informatie over de door u gebruikte diensten
- Ondersteuningsinformatie
- Cookies
- Plug-ingegevens van sociale-mediaprofielen
- Abonnementsvoorkeuren
- Alle andere informatie die u uploadt of aan ons verstrekt


Hoe wij persoonlijke gegevens gebruiken

Coravin gebruikt de verzamelde informatie om een veilige, efficiënte ervaring op maat te bieden. Hier volgt wat informatie over hoe wij dat doen:

• Om acties, persoonlijke berichten en ervaringen te bieden - We gebruiken de informatie om persoonlijke berichten, webervaring en inhoud mogelijk te maken of om gerichte acties aan te bieden. U kunt alle berichten uitschakelen met uitzondering van orderbevestigingen, facturen en verzendberichten die essentieel zijn voor het verwerken van uw order.


Hoe lang wij persoonlijke gegevens gebruiken

Om uw privacy maximaal te beschermen, verwijdert Coravin structureel uw persoonlijke gegevens na de gebruiksduur. Conform wettelijke regels:

• Om uw aankooporders te verwerken — We bewaren de persoonlijke gegevens zoals aangegeven voor dit doel tot 3 jaar na de laatste aankoop voor financiële controles.
• Om acties, persoonlijke berichten en ervaringen te kunnen bieden — We bewaren de persoonlijke gegevens zoals aangegeven voor dit doel gedurende 3 jaar.


Wie kunnen persoonlijke gegevens nog meer verwerken?

Coravin kan de verzamelde gegevens delen met derden om te kunnen zorgen voor een veilige en efficiënte verwerking van betalingen. Hier volgt wat informatie over hoe wij dat doen:

• Om te reageren op rechtsverzoeken en schade te voorkomen: Coravin behoudt zich het recht voor uw gegevens te delen in reactie op informatieverzoeken van daartoe gemachtigde overheidsinstanties of indien dit wettelijk verplicht is. In uitzonderlijk zeldzame situaties waarin de nationale veiligheid of de veiligheid van het bedrijf in het geding is (zoals in het geval van terroristische aanslagen) behoudt Coravin zich het recht voor zijn volledige database van bezoekers en klanten met de bevoegde overheidsinstanties te delen.
We verkopen uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden, zoals marketeers. We verstrekken geen persoonlijke gegevens aan website om personen te zoeken, websites met openbare abonneelijsten of telefoongidsen.

Als ons bedrijf betrokken is bij een faillissement, fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, kunnen uw gegevens worden verkocht of overgedragen als onderdeel van de betreffende transactie. De toezeggingen in dit privacybeleid zijn van toepassing op uw gegevens zoals deze worden overgedragen aan de nieuwe entiteit.


Uw recht om persoonlijke gegevens in te zien

Naast de informatie die beschikbaar is op de website van Coravin, heeft u het recht de persoonlijke gegevens die Coravin van u heeft in te zien. Hierop zijn de uitzonderingen van toepassing zoals vermeld in toepasselijke wet- en regelgeving. Als u om de gegevens vraagt, zal Coravin u helpen. Uw identiteit moet worden bevestigd voordat u toegang tot de persoonlijke gegevens krijgt. Gewoonlijk brengt Coravin geen kosten in rekening voor het verstrekken van informatie, maar als het verzoek erg veel tijd van het personeel vraagt, behoudt Coravin zich het recht voor kosten voor dergelijke verzoeken in rekening te brengen.

We vragen u uw verzoek schriftelijk in te dienen. Een formulier voor inzage in gegevens is beschikbaar op de website van Coravin en op alle locaties. U kunt dit formulier invullen.
Alle formele verzoeken tot inzage worden voorgelegd aan de Chief Privacy Officer die elk verzoek bekijkt en beslist of Coravin inzage geeft in de gevraagde informatie. De Privacy Officer ontvangt tevens alle privacyklachten die Coravin ontvangt en handelt deze af. De Privacy Officer is bereikbaar op het adres dat wordt vermeld op de pagina "Contact met ons opnemen".

U krijgt bericht als uw verzoek om inzage van gegevens wordt ingewilligd of afgewezen en over welke uitzonderingen er gelden.


Uw recht om persoonlijke gegevens aan te passen

Als u vindt dat uw persoonlijke gegevens een fout bevatten, heeft u het recht te vragen om correctie van de gegevens. We kunnen u vragen om documentatie waaruit blijkt waar de bestanden van Coravin niet kloppen. We passen de foute gegevens binnen 30 dagen aan en informeren u als de door u gevraagde correctie is uitgevoerd.


Uw recht om te worden vergeten

Coravin bewaart persoonlijke gegevens niet zonder een van tevoren gedefinieerd en gedocumenteerd doel. We houden ons aan wetgeving die vereist dat wij persoonlijke gegevens verwijderen als de reden voor het verzamelen en bewaren daarvan niet langer van toepassing is. We zijn van mening dat wij hiermee voldoen aan de eisen van het privacyprincipe "het recht om te worden vergeten."

Als de persoonlijke gegevens die Coravin bezit gebaseerd zijn op door u verleende toestemming en u voor het verstrijken van de in de paragraaf "Hoe lang wij persoonlijke gegevens gebruiken" vermelde bewaartermijn uit onze systemen wilt worden verwijderd, neemt u dan contact op met onze Privacy Officer op het op de pagina “Contact met ons opnemen" genoemde adres.


Handhaving en controle

Coravin toetst zichzelf om te zorgen dat dit privacybeleid wordt nageleefd en controleert periodiek of het beleid correct is, alle informatie bevat dat het moet bevatten, prominent wordt weergegeven, volledig wordt toegepast en toegankelijk is en conform de privacyprincipes is.


Klachten

We moedigen iedereen die dat wil aan zorgen te uiten via de contactgegevens op onze pagina "Contact met ons opnemen", en we onderzoeken alle klachten en meningsverschillen met betrekking tot het gebruik en het openbaar maken van persoonlijke gegevens en proberen deze op te lossen.

Als u uw klacht aan een derde wilt richten, kunt u de volgende groepen overwegen:

U.S. Federal Trade Commission's Complaint Assistant


Geautomatiseerde besluiten

In bepaalde landen gelden beperkingen met betrekking tot geautomatiseerde besluiten die gevolgen hebben voor personen. Dergelijke geautomatiseerde besluiten die gevolgen hebben voor personen zijn besluiten die het gevolg zijn van de automatische verwerking van persoonlijke gegevens en die juridische gevolgen hebben voor de persoon of negatieve gevolgen voor hem of haar hebben.

Coravin neemt geen automatische besluiten die gevolgen hebben voor personen.


Herziening en ondertekening

We kunnen dit privacybeleid af en toe aanpassen of wijzigen. Om te waarborgen dat het belang van dit privacybeleid uniform wordt gecommuniceerd in het hele bedrijf, herzien, beoordelen en ondertekenen alle leden van de Raad van Bestuur van Coravin dit privacybeleid ten minste eens per jaar.

Over grote wijzigingen van dit privacybeleid informeren wij u door een prominent bericht op de homepage van onze website te plaatsen of, als dit wettelijk verplicht is, door u rechtstreeks een bericht te sturen. Wij raden u aan dit privacybeleid periodiek te lezen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij de persoonlijke gegevens die wij verzamelen beschermen. Als u de diensten blijft gebruiken wordt dit opgevat als uw instemming met dit privacybeleid en alle updates daarvan.


Overige

Definities

"Persoonlijke gegevens" (of "persoonlijke informatie") betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon. Een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect geïdentificeerd kan worden, in het bijzonder door verwijzing naar een identificatienummer of naar een of meer factoren specifiek voor zijn of haar fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

"Speciale categorieën persoonlijke gegevens" heeft betrekking op persoonlijke gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond blijkt en op de verwerking van gegevens over gezondheid of seksleven.

"Gevoelige persoonlijke gegevens" wijst op “speciale categorieën" (zie hierboven) of heeft betrekking op persoonlijke gegevens die zijn beoordeeld en geclassificeerd, en wijzen op mogelijke ernstige gevolgen voor een persoon als de vertrouwelijkheid van dergelijke gegevens wordt geschonden.

"Anonymisering" is het weglaten of zodanig veranderen van persoonlijke gegevens dat deze persoonlijke gegevens niet meer aan een bepaalde of aanwijsbare persoon kunnen worden gekoppeld of alleen na onevenredig zware inspanningen ten aanzien van tijd, kosten en werk.

"Pseudonimisering" is het vervangen van de naam en andere identificeerbare kenmerken van een persoon door een etiket om identificatie van de persoon door onbevoegde partijen te voorkomen of om dergelijke identificatie heel lastig te maken. Pseudonimiseringstechnieken zijn onder andere bepaalde niveaus van maskeren, redigeren, tokeniseren en/of versleutelen van persoonlijke gegevens.

"Toestemming" is een vrijwillig verleende, specifieke en transparante, weloverwogen indicatie van de wil van een persoon, waarbij de persoon ermee instemt dat zijn of haar persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt. Bijzondere eisen met betrekking tot toestemming kunnen ontstaan op grond van de respectievelijke nationale wetgeving. Indien mogelijk wordt expliciet toestemming verkregen (eenduidig).


Klachten en communicatie (“Contact met ons opnemen")

Het hierboven genoemde beleid en de hierboven genoemde principes zijn van toepassing op Coravins website en alle gateways hiervan. Neem voor meer informatie over uw privacy contact op met:

Coravin
François Silvain
800 District Avenue
Burlington MA - 01803
USA

+ 1 781 262 3500

E-mail: privacy@coravin.com


Bronnen en referenties

Normen en kaders:

1 Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG)

2 Privacy Shield van de EU en de VS

 

Vind Coravin bij u in de buurt

Vind Coravin bij u in de buurt

Wilt u een Coravin aanschaffen?

Open de store locator om dichtstbijzijnde restaurants te vinden waar u Coravin kunt ervaren of retailers te vinden waar u Coravin kunt aanschaffen.

Open store locator

Nog niet 100% overtuigd?

Please fill in the highlighted fields.

Coravin takes your privacy very seriously and we will never sell your details to third parties. For more information about how we keep your details secure please read our privacy policy.

Geïnteresseerd om een Coravin verkooppunt te worden? Stuur ons een bericht